Intenzivni tečaj čuječnosti (4-tedenski)

Intenzivni ali kratki tečaj čuječnosti: trening obvladovanja uma

Čuječnost je zavestno usmerjanje pozornosti na sedanji trenutek, ne da bi presojali vsebino tega trenutka. Čuječnost je starodavna budistična vadba zavestne pozornosti, trening uma. V čuječnosti se pozornost usmerja na kak predmet meditacije (dihanje, misli, zvok, podoba, odprta pozornost ...). Pri tem se zaznava lastno telo, telesna občutja in čutenje. Opazujem svoje dihanje, misli (…) in vzpostavljam odnos s tem. Čeprav čuječnost temelji na budistični praksi, je po svoji naravi univerzalna in za vse čase.

Kako je sestavljena vadba?

Vadbo sestavljajo spoznavanje različnih meditativnih praks s poudarkom na čuječnosti. Namen je naučiti se metode in jo prilagoditi sebi in svojemu počutju. Čuječnost je povezana z osnovno budistično meditacijo in kontemplacijo: meditacija z zavestno usmerjeno pozornostjo na dihanje, pregled telesa (body-scan), meditacija, ki je osredotočena na zvok, meditacija t.i. odprte pozornosti, meditacija, ki opazuje misli, občutja in čustva, meditacija v hoji itd. Kontemplacija je zavestno pozorno in mirno opazovanje brez vmešavanja.

Namen vadbe

Usmerjanje pozornosti na predmet meditacije ostri pozornost, povečuje fokus/osredotočenost, to pa pomaga pri vsakdanjem življenju in delu. Čuječnosti se vsak uči z vadbo, z lastno izkušnjo. To pomaga, da postane občutljivejši do dogajanja v telesu oziroma do dogajanja v sedanjem trenutku. Na ta način se uči prepoznati svoja čustva in se nanje ne odzivati reaktivno. Z vadbo prepoznava vzorec delovanja uma in njegov vpliv na svoja čustvena stanja. Namesto reaktivnega odziva, ki je delo uma, ustvarja notranji prostor za sprejemanje odločitev. Blagodejni učinki vadbe čuječnosti so dokazani s številnimi znanstvenimi razpravami. Čuječnost je jamstvo človekovega zdravstvenega, duševnega in socialnega blagra. Prepozna se po izboljšanjem pozornosti (fokusa), po boljšem soočanju s stresom, po povečani toleranci bolečine, po bolj zbranem poslušanju in umirjenem govorjenju, po bolj kakovostnem spancu, po sočutju in prijaznosti do sebe in drugih in nasploh po višji kakovosti življenja ter boljšem soočanju z izzivi, ki jih prinaša življenje.

Trajanje


Delavnica traja 8 ur (4 tedne, 2 uri na teden).